ศูนย์บริการให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้ธุรกิจตอบสนองและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เรามีทีมงานมืออาชีพด้านกฎหมายคอยให้คำปรึกษา และมีบริการสร้างความตระหนักรู้ ปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


ติดต่อเพื่อรับบริการ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ตรวจสอบกระบวนการทำงานที่ข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ช่องโหว่ ดีไซน์ขั้นตอนการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเตรียมเอกสารทางกฎหมาย
โดยทีมงานมืออาชีพด้านกฎหมาย
 

ให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุม

เป็นที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยเฉพาะ ซึ่งจะครอบคลุมถึงรายละเอียดรวมถึงแนวทางการปฏิบัติสำหรับธุรกิจของคุณ

ฝึกอบรมบุคลากรปกปิดช่องโหว่

จัดอบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ เหมาะสม สอดคล้อง เพื่อนำไปปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย  

ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

วินิจฉัย ประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำ และรายงานผลการปรับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับธุรกิจของคุณให้เหมาะสม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทำไมต้องให้ Cybernetics ช่วยด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล?


ชำนาญ เจนจัด สันทัดด้านกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ องค์กรขนาดเล็กจนไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทีมงานมืออาชีพด้านกฎหมายของเรา ล้วนเชี่ยวชาญทั้งนั้น พวกเขายังสามารถเอื้ออำนวยข้อมูลเชิงลึกด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย

มีทั้งบริการและเทคโนโลยีครบวงจร
เรามีบริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากมาย ตั้งแต่เตรียมเอกสารทางกฎหมาย อุปกรณ์เครื่องมือ การฝึกอบรม จัดสัมมนาและซอฟต์แวร์ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามมาในภายหลัง

แนวทางที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
เพื่อไม่ทำให้คุณสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เราได้ตระเตรียมแนวทางที่เหมาะสมกับความต้องการ วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ งบประมาณการ รวมถึงมาตรการปรับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2652 ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ.บริการของเรา

ขอรับใบเสนอราคา