Business Intelligence (BI) คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญต่อองค์กร?

Business Intelligence (BI) คืออะไร?  ทำไมถึงสำคัญต่อองค์กร? 

Business Intelligence (BI) หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแปลงข้อมูลปกติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกได้ โดยสามารถเรียกดึงได้จากระบบบริหารธุรกิจ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งประกอบด้วยระบบบัญชีการเงิน ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต 

Business Intelligence (BI) คือเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแปลงข้อมูลปกติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจ วิเคราะห์ผล หรือเฝ้าติดตามต่าง ๆ และเพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) โดยเครื่องมือดังกล่าว (BI) จะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น

 • Data Preparation: รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท และจัดรูปแบบเพื่อการวิเคราะห์
 • Data Querying: การหาคำตอบจากชุดข้อมูลเพื่อตอบโจทย์เฉพาะทางจากข้อมูลที่ได้มา
 • Data Visualization: การสร้างภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะสื่อเป็นแผนภูมิ กราฟ ฮิสโตแกรม และอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย
 • Performance Metrics Reporting: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต ผ่านการแชร์ผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • Data Mining: การใช้สถิติและการเรียนรู้ของเครื่องมือ (BI) เพื่อค้นหาแนวโน้มในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)


บทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของระบบ Business Intelligence (BI) คือ : 
 1. สามารถเป็นตัวช่วยในการแปลงข้อมูลทางธุรกิจที่ซับซ้อนเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถทำให้บุคคลในองค์กรเข้าใจข้อมูลได้โดยไม่ซับซ้อน
 2. ช่วยในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางธุรกิจที่สำคัญ
 3. สามารถทำนายแนวโน้มอนาคตในแผนธุรกิจขององค์กรได้ เป็นตัวช่วยที่ทำให้การวางแผนในอนาคตนั้นง่ายขึ้น   
 4. ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลประกอบการของธุรกิจ ปัญหาและตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ขององค์กร
 5. ช่วยในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินจากพื้นฐานข้อมูลและข้อมูลองค์กร

ตัวอย่างการวิเคราะห์ธุรกิจที่ Business Intelligence สามารถทำได้ในปัจจุบัน

Business Intelligence (BI) Report หรือเรียกอีกอย่างว่า รายงานทางธุรกิจ เป็นข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกจัดรูปแบบและแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ, แผนภูมิ, ตาราง, หรือแผนที่เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

1. รายงานประสิทธิภาพทางธุรกิจ (KPI Reports)

2. รายงานการขายและการตลาด (Sales and Marketing Reports)

3. รายงานการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Reports) และอื่นๆ 

Business Intelligence (BI) Report ก็ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางธุรกิจอีกด้วย


การใช้เครื่องมือ BI ในธุรกิจ

แนวคิดของ BI มีมาตั้งแต่ปี 1960 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เครื่องมือ BI ที่เป็นที่ให้การยอมรับจำนวนมาก และมีวางจำหน่ายแล้วในตลาด เพื่อช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

คุณค่าหลักของเครื่องมือ BI สมัยใหม่ คือ ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายขึ้น แทนที่จะใช้วิธีปกติในการส่งคำร้องขอไปยังทีมข้อมูลส่วนกลาง แต่เครื่องมือ BI ที่ทันสมัยจะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตอบคำถามทางธุรกิจได้ด้วยตนเอง


โดยตัวอย่างของหลาย ๆ องค์กรที่นำเครื่องมือ BI มา​ใช้ เช่น
 • Volvo Group ใช้ Qlik เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานผลลัพธ์ทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระภายในองค์กร
 • UChicago Medicine ใช้ Tableau เพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของศูนย์การแพทย์ต่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19
 • Zurich Insurance Group หันมาใช้ Power BI เพื่อสร้างแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ เพื่อสร้างข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Dashboard ในระบบ Odoo ERP เครื่องมือ BI ที่ทรงประสิทธิภาพ

Dashboard (แดชบอร์ด) เป็นหน้าจอสำหรับรวบรวมข้อมูลสำคัญของแต่ละ Module (โมดูล) หรือระบบ เอาไว้ในหน้าเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของเรา โดยปกติแล้วบนระบบ Odoo ERP แต่ละ Module จะมีหน้า Dashboard เป็นของตัวเองเพื่อสรุปการทำงานอยู่แล้ว และยังมี Module Dashboard ซึ่งทำหน้าที่นำข้อมูลของการทำงานแต่ละส่วนงาน มาสรุป
รวมกัน ต่อไปจะมาดูว่าการใช้งาน Dashboard มีประโยชน์อะไรบ้าง

ประโยชน์ของ Dashboard ใน Odoo
 • ง่ายต่อการชี้วัดการทำงาน เพราะว่าสามารถนำข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วนในระบบมาสรุปในหน้าเดียวกัน
 • สามารถสรุปข้อมูลเป็นกราฟรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้
 • สำหรับใน Odoo นั้น สามารถเพิ่มข้อมูลที่ต้องการให้แสดงใน Dashboard ได้เอง ฯลฯ

การใช้งาน Dashboard บนระบบ ERP อย่าง Odoo นั้นมีประโยชน์มากมาย โดยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการใช้งาน ถ้าหากธุรกิจของท่านมีความสนใจเกี่ยวกับระบบ Odoo ERP ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Cybernetics+ ได้ที่...

https://www.cybernetics.plus/services/odoo-erp

Business Intelligence (BI) คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญต่อองค์กร?
Rattanasak Wannakul December 24, 2023
Share this post
Tags
Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment
Odoo ระบบ Software ERP สำหรับองค์กร