Privilege International

Customer Experience

        

        หนึ่งในคู่ค้าคนสำคัญของไซเบอร์เนติกส์พลัส คุณสุธัญญา แสงทรัพย์ (คุณเจี๊ยบ) ผู้บริหาร
บริษัท พรีวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณเจี๊ยบ ที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เริ่มปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานใหม่
 
    โดยใช้ระบบ ERP เข้ามาช่วยด้านการจัดการองค์กร เพื่อให้พรีวิลเลจเป็นคลังสินค้าพรีเมี่ยม
ที่พร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ระบบ Odoo

    ก่อนใช้ การทำงานมีความซ้ำซ้อนในแต่ละแผนก หากพี่จะขอดูตัวเลข เรื่องสต็อก ยอดขาย
ก็ต้องรอให้พนักงานไปนับหรือตรวจสอบมา เมื่อยอดนับมาจากคน ไม่มีระบบช่วย ก็เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ข้อมูลไม่ตรง และกว่าที่พนักงานจะตรวจสอบเสร็จ ต้องใช้เวลาทั้งวันหรือหลายวัน
บางรายงานน้องๆ 2-3 แผนกก็นับซ้ำกันด้วย

    หลังใช้ สามารถดูข้อมูลได้ Real-time รวดเร็ว ทันที ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของแผนกไหนก็ตาม
และที่สำคัญคือมีความถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดเวลาทำงานของพนักงาน ไม่ซ้ำซ้อน
เกิดความชัดเจนในแต่ละแผนก เหมือนเป็นระบบสายพานที่ส่งงานต่อกันเป็นระเบียบ

ความประทับใจที่มีต่อ C+

    คุณเวชยันต์ (CEO) มีความชัดเจนในการทำงาน ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
จะมีโซลูชั่นในการแก้ไขเสมอ
 

    น้องๆ Project Manager สามารถติดต่อได้ง่าย รองรับลูกค้าของพรีวิเลจเอง เช่น FWD
คุณเวชมีความเชี่ยวชาญ เก่งในการเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน เข้าใจระบบการทำงาน
เราผ่านความยากลำบากมาด้วยกันในการสร้างระบบเพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้า
มีการปรับตัวเข้าหากัน จนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้

มองอนาคตของพรีวิลเลจอย่างไรบ้าง

    มีภาพลักษณ์ทันสมัย อัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้า
อาจมีการขยายพื้นที่คลังเก็บสินค้าเพิ่มขึ้น เพราะตอนนี้พื้นที่เหลือไม่มากนัก

    มีการทำตลาดในออนไลน์ ของพรีเมี่ยม ผ่านเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อสินค้าได้
24 ชม. รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ การจัดส่งที่รวดเร็ว

ทางพรีวิลเลจมีการพัฒนาคนในองค์กรอย่างไร

    ซื้อคอร์สให้พนักงานเรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเอง พูดคุยให้ไปในทิศทางเดียวกัน เปิดรับ ปรับตัวพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ สร้าง Business Model on Cloud

อยากให้ C+ ดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษ

    อยากให้เปิดคอร์สสอน เทรนนิ่ง เพื่อใช้งานระบบให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ผู้ใช้งาน ERP Odoo คุณสุทิศา แว่นแก้ว (คุณซิ้ม) 

    ตั้งแต่ใช้ระบบ Odoo ช่วยลดความซ้ำซ้อนด้านการตลาด การส่งต่องานระหว่างแผนกราบรื่น
ช่วยจบงานได้มากขึ้น รวมถึงการขาย จัดซื้อ ส่งออก ยอดค้างส่ง ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดการติดต่อสื่อสารซ้ำหลายๆ ครั้ง ประหยัดเรื่องคน เวลา ใช้งานได้สองภาษา
 

    ช่วงโควิด ได้มีโอกาสสร้างแคตตาล็อคเป็นบนเว็บไซด์ได้ง่าย เพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี
เมื่อขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ก็ช่วยลดความเครียดลง พนักงานทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ช่วยให้ทำงานที่บ้านสะดวกขึ้น ลดความแออัดที่ทำงาน

    นอกจากนี้ คุณเจี๊ยบยังมีความตั้งใจ จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับร้าน CELLA CAFE ขนมและกาแฟ ราคาย่อมเยาว์ เพื่อชุมชนในพื้นที่ซอยลาดพร้าว ได้กินของอร่อยและดับร้อนในระหว่างวัน

Privilege International
Natenatip Punapanon June 25, 2022
Share this post
Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment