Materials Requirements Planning (MRP) มีความสำคัญอย่างไร

การวางแผนความต้องการวัสดุ หรือ Materials Requirements Planning (MRP) มีความสำคัญอย่างไร

MRP คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการคำนวณความต้องการการใช้วัตถุดิบต่างๆ เพื่อจัดการและวางแผนความต้องการวัสดุให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตสินค้า

Material Requirements Planning

Material Requirements Planning

         หน้าที่หลักของระบบ MRP คือการวางแผนความต้องการและสร้างตารางการผลิตที่เหมาะสมให้กับองค์กร จัดสรรวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการผลิตตามแผนงาน โดยมีหลักการสำคัญคือ การสั่งซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกับจำนวนและเวลาที่ต้องการ โดยระบบ MRP จะทำการรวบรวมคำสั่งซื้อที่ได้รับมาประมวลผล จากนั้นจึงจัดทำแผนความต้องการวัสดุประเภทต่างๆ ซึ่ง MRP จะสามารถทำงานและตอบโจทย์ได้ในเรื่องของ

 • ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใด เมื่อไหร่
 • สั่งปริมาณเท่าไหร่ เพื่อให้การผลิตไม่ขาดไม่เกินไปกว่าจำนวนที่ผลิตจริง
 • เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาที่ถูกวางเอาไว้ในแผนงาน
 • ผูกกับระบบ HR เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานคนใดดูแลไลน์การผลิตไหน
 • ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแผน หรือมีการเปลี่ยนพนักงาน

​ทำไม MRP ถึงมีความสำคัญ?

MRP เข้ามาช่วยให้ธุรกิจมองเห็นความต้องการของสินค้าคงคลังที่มีความจำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังและกำหนดการผลิต หากไม่มีข้อมูลเชิงลึกนี้ บริษัทต่าง ๆ จะมีการมองเห็นและการตอบสนองที่จำกัด ซึ่งอาจนำไปสู่

 • การสั่งซื้อสินค้าคงคลังมากเกินไป ซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและผูกเงินสดไว้ในค่าใช้จ่ายของสินค้าคงคลังที่สามารถนำไปใช้ที่อื่นก่อนได้
 • ไม่ทันต่อความต้องการเนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอ ทำให้ขายไม่ได้ ถูกยกเลิกสัญญา และสินค้าหมดสต๊อก
 • การผลิตอาจหยุดชะงัก ในการประกอบชิ้นส่วนย่อยล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ได้ลดลง

Material Requirement Planning มีประโยชน์อย่างไร

สำหรับ MRP ถือว่ามีส่วนช่วยในด้านของการผลิตเป็นอย่างมากหลักๆ มีดังนี้

 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่องจากมีการวางแผนการจัดการวัตถุดิบตามหลักสากล และรวมถึงการได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วจากโรงงานที่นำไปใช้ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
 2. ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการบริหารงาน กระบวนการ วัสดุ เครื่องจักร
 3. เป็นที่เก็บองค์ความรู้ขององค์กร เช่น มาตรฐานการผลิต (BOM) วิธีการบริหารจัดการคลังสินค้า วิธีสั่งซื้อ สั่งผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 4. สามารถเรียกดูรายงานในการสรุปผลได้ ณ ตอนนั้นเลย แม้จะอยู่ต่างประเทศ
 5. ลดการสูญเสียวัตถุดิบ สินค้า ด้วยนโยบายการบริหารแบบ FIFO , L4L , EOQ, ROP
 6. สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถที่จะตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ได้ เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าปัจจุบัน หรือลูกค้าในอนาคตได้ ด้วยข้อมูลที่มีอยู่จริง
 7. กำหนดระยะเวลาการส่งสินค้าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ก่อนผลิตจริง จะได้ไม่ถูกปรับ และสูญเสียความน่าเชื่อถือเมื่อกำหนดเวลาแล้วส่งสินค้าไม่ทัน
 8. สามารถเทียบน้ำหนักของ Supplier กับทางองค์กรของตัวเองได้ว่า น้ำหนักแตกต่างกันจะมีผลต่อจำนวนคงคลังและราคาซื้อขายหรือไม่

Material Requirement Planning ถือเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยที่ช่วยให้เรื่องของการผลิตให้มีความเหมาะสมกับองค์กรหรือธุรกิจของเรา ยังไงลองนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณเพื่อให้เกิดการผลิตที่ลงตัวได้

ที่มา : 

https://th.flare-dash.com/post/material-requirement-planning

https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/material-requirements-planning-mrp.shtml

Materials Requirements Planning (MRP) มีความสำคัญอย่างไร
Suprapa Kanyaprasit October 25, 2023
Share this post
Tags
Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment
ระบบ ERP กับ Supply Chain Management