มาตรฐาน ISO X ซอฟต์แวร์ ERP รวมกันเพื่อความสำเร็จให้ธุรกิจ

ในสภาพแวดล้อมและทิศทางธุรกิจที่เร็วกว่าเคยและแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน องค์กรต้องปรับปรุงการทำงานา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานคุณภาพ 2 เครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้คือมาตรฐาน ISO และ ซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning (ERP) 

​ ​- มาตรฐาน ISO ให้กรอบการทำงานสำหรับการบริหารคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการ 

​ ​- ERP ซอฟต์แวร์ให้คำตอบอย่างครอบคลุมสำหรับการจัดการด้านต่าง ๆ ของกิจการ บทความนี้สำรวจความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างมาตรฐาน ISO และซอฟต์แวร์ ERP โดยเน้นการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านดำเนินการ

มาตรฐาน ISO: พื้นฐานของการบริหารคุณภาพ

​ ​องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานที่หลากหลายที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของการดำเนินการธุรกิจ รวมถึงการบริหารคุณภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม การรักษาความมั่นคงของข้อมูลและอื่น ๆ มาตรฐาน ISO รู้จักกะนในระดับโลกและให้กรอบการทำงานสำหรับบริหารคุณภาพสำหรับการรักษาความสม่ำเสมอ ประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการขององค์กร

 1. การบริหารคุณภาพ: ISO 9001 เป็นมาตรฐาน ISO ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอาจเป็นกรอบงานสำหรับการบริหารคุณภาพให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงต่อเนื่อง และการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 สามารถแสดงถึงความมุ่งมั่นที่เกี่ยวกับคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
 2. การบริหารสิ่งแวดล้อม: ISO 14001 กำหนดมาตรฐานสำหรับระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม (EMS) ซึ่งช่วยองค์กรในการระบุ การบริหาร และการบรรลุผลสิ่งแวดล้อมของพวกเขา สนับสนุนการยั่งยืนและการปฏิบัติตามระเบียบการดำเนินการที่รับผิดชอบ
 3. การรักษาความมั่นคงของข้อมูล: ISO 27001 จัดการกับระบบการบริหารความมั่นคงของข้อมูล (ISMS) และช่วยองค์กรปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหวและการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ ERP: เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นชุดครอบคลุมของแอปพลิเคชันที่รวมอยู่ในกันและออกแบบมาเพื่อจัดการด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต คลังสินค้า โซ่อุปทาน และอื่น ๆ ระบบ ERP ให้ความใส่ใจในเรียลไทม์และช่วยให้องค์การสามารถตัดสินใจตามข้อมูลและกระบวนการที่มีให้ได้โดยตลอดเวลา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ISO และ ERP

 1. เอกสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  ระบบ ERP มักมีคุณสมบัติที่สนับสนุนการเอกสาร ทำให้ง่ายต่อองค์กรในการสร้าง เก็บรักษา และจัดการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO นี้ทำให้กระบวนการสร้างเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการ นโยบาย และขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการได้รับรับรอง ISO เป็นไปอย่างราบรื่น
 2. กระบวนการอัตโนมัติ
  มาตรฐาน ISO มักเน้นความจำเป็นในการมีกระบวนการที่มีความสม่ำเสมอและมาตรฐาน ERP มีคุณสมบัติในการบริหารจัดการงานประจำอย่างอัตโนมัติ ทำให้ลดความเป็นไปได้ที่จะมีข้อผิดพลาดจากมนุษย์และยังทำให้แน่ใจได้ว่ากระบวนการถูกทำตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง
 3. การผสานข้อมูล: ระบบ ERP รวมข้อมูลจากแผนกและหน้าที่ต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลตัวแทนเดียว เรื่องการผสานข้อมูลนี้เป็นไปตามหลักของ ISO เรื่องความสม่ำเสมอของข้อมูลและความถูกต้อง ช่วยให้การตัดสินใจหรือรายงานสำหรับการตรวจสอบ ISO ดีขึ้น
 4. การจัดการความเสี่ยง: มาตรฐาน ISO กำหนดบ่งชี้ให้องค์กรระบุและลดความเสี่ยง ระบบ ERP รวมเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ ช่วยองค์กรในการแก้ปัญหาในอย่างลุล่วง
 5. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ระบบ ERP สร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพในเวลาจริง ซึ่งสามารถใช้ติดตามและวัดความตรงตามมาตรฐาน ISO ข้อมูลนี้สามารถมีความสำคัญในการติดตามความคืบหน้า การระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงหรือกระบวนการทำงาน รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบ ISO
 6. การปรับปรุงต่อเนื่อง: ทั้ง ISO และ ERP สนับสนุนวัฒนธรรมการปรับปรุงต่อเนื่อง ระบบ ERP สามารถสนับสนุนด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพในดำเนินการและโอกาสในการพัฒนา ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล การผลิต การบริหารจัดการ

​ ​สรุป

​ ​มาตรฐาน ISO และซอฟต์แวร์ ERP เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบซึ่งเมื่อใช้ร่วมกันสามารถเสริมส่งกำลังการดำเนินการขององค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ 

มาตรฐาน ISO X ซอฟต์แวร์ ERP รวมกันเพื่อความสำเร็จให้ธุรกิจ
Sasin Leungphaibul September 26, 2023
Share this post
Tags
Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment
เมื่อสินทรัพย์ของบริษัท ไม่ได้มีแค่เงินอีกต่อไป