Odoo 16

What's Coming in Odoo 16?

    Odoo Team Leader ได้มีการนำเสนอสิ่งต่างๆ ที่จะมีเพิ่มเข้ามาใน Odoo 16 ซึ่งวันนี้ ทาง C+ จะมานำเสนอให้ทราบกันว่าใน Odoo 16 จะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง แต่ต้องขอออกตัวก่อนว่า ยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซท์ Odoo.com ดังนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังได้

 
 


ลําดับความสําคัญที่ทาง Odoo Team Leader ได้แจ้งไว้มีดังนี้

 1. Code cleanup & performance
 2. การแปลทางบัญชี
 3. ประสบการณ์ผู้ใช้
 4. คุณสมบัติใหม่

สิ่งที่คาดว่าจะมีการแก้ไข เพิ่มเติมมีดังนี้

Accounting

 • การเพิ่มสกุลเงินให้มีมีมากขึ้น ทำให้สามารถจับคู่สกุลเงินได้หลากหลายขึ้น
 • การเพิ่มรายงานในการอ่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ VAT  มากขึ้น 
 • ปรับ UX (หน้าตาการใช้งาน) ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อการคำนวนที่แม่นยำ
 • มีการแจ้งเตือน Credit Limit ในการขาย และใบแจ้งหนี้
 • เพิ่ม OCR ในการตั้งค่าแยกต่างหาก สำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
 • เพิ่มรายงานสถิติภายในองกรค์
 • การปรับปรุงต่างๆ ใน E-invoicing Factrux, Peppol, Finvoice, EHF
 • การตรวจสอบ Validation and E commerce

Appointments

 • ระบบหลังบ้านแบบใหม่ (เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น)
 • ออกแบบระบบหน้าบ้านใหม่

Email Marketing

 • สร้าง templates ใหม่ จากที่ออกแบบไว้ก่อนหน้า
 • เปลี่ยน global attributes ของผู้รับจดหมายทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

eLearning

 • สนับสนุนการใช้งาน Vimeo

Mail

 • layout ใหม่ ในการแจ้งเดือนทาง emailแบบชำระเงิน
 • สนันสนุน Multi company หลาย domain และ servers

Social

 • เพิ่มความสามารถให้  Retweet และ quote tweets จาก dashboard

Inventory

 • บังคับเรื่องสินค้าค้างส่ง
 • ปรับปรุงวิธีการจัดส่ง
 • batches แบบอัตโนมัติ
 • GS1 labels สำหรับแบบ lots และ packages
 • แสดงผลวันการเติมสินค้า
 • Scan package
 • Pick and count
 • บังคับการ Scan

Purchase

 • ปรับปรุงการเรียกร้องให้ประกวดราคา
 • สถานะการรับสินค้า การจัดส่ง ใน PO & SO
 • การประกันการจัดส่ง
 • ใบกำกับสินค้าในเชิงพาณิชย์

HR

 • เพิ่มตัวเลือกในการปฏิเศษการเซ็นชื่อ

Timeoff

 • กำหนดวันที่ไม่อนุญาติให้พนักงานลางานได้
 • เพิ่มตัวเลือกให้สามารถลบเวลาออกจาก dashboard ได้

Approvals

 • กำหนดลำดับระหว่างผู้อนุมัติ

Employees

 • รายงานทักษะของพนักงาน
 • เพิ่ม ลายเซ็นการเพิ่มคำขอในแผน

MRP

 • แยะ และ รวม ใบสั่งผลิต
 • รายงานการจัดสรรสำหรับการผลิต
 • Subcontracting portal

Planning

 • ปรับมุมมองใน Tablet

Features อื่นๆ ที่จะมีการแก้ไข และเพิ่มเติม

 • กระดานคะแนน Project
 • Sign
 • eIDAS integration
 • Stripe Connect3
 • เพิื่มผู้รับชำระเงินใหม่
  1. Mercado page(LATAM)
  2. Flutterwave ( Africa)
  3. Payfort (ME & SEA)
 • ระบบเช่า ออนไลน์
 • Studio : approvals dashboard

รายละเอียดทั้งหมดนี้ ยังไม่มีการยืนยันบน Odoo.com ดังนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Odoo 16
Annop Chaisomboun July 25, 2022
Share this post
Tag
bUSINESS CONSULT
PLM

Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment

What’s new in Odoo 16 Version?​
Odoo 16 เปิดตัวแล้ว พร้อมฟีเจอร์ใหม่