Stop Working on Line

Because line is not a program to talk about work

    เชื่อว่าหลายท่าน ทุกวันนี้ก็ยังคุยงานกับ เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าในบริษัทผ่านโปรแกรม Line กันอยู่ เพราะยังมีหลายๆ บริษัทในประเทศไทย ที่ใช้ Line ในการคุยงานกันจนเป็นเรื่องปรกติ ด้วยความที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก มีสติ๊กเกอร์น่ารักๆ ให้เลือกใช้มากมาย ส่งไฟล์กันไปมาก็ได้ โทรหากันได้ แถมใช้บนมือถือกับค่าโทรศัพท์บางค่าย มีโปรที่สามารถใช้งาน Line โดยไม่เสียค่า Internet เพิ่มอีกด้วย แต่ในบทความนี้ เราจะมาบอกว่า

I believe that many of you today are still talking to colleagues or heads of the company through the Line program because there are still many companies in Thailand that use Line to talk to each other until it is normal with ease of use. Complex, cumbersome, there are many cute stickers to choose from. Send files to each other. You can call each other. Plus, use on mobile phones with phone bills. Some camps have promotions that can use Line without additional Internet charges. But in this article we will tell

"เหตุผลที่ไม่ควรทำงานบนโปรแกรม Line"
"Reason for not working on Line"


1. เอาเรื่องงานมารวมกับเรื่องส่วนตัว
    แน่นอนว่า นอกจากไว้คุยงานแล้ว Line เราก็มีไว้คุยกับเพื่อน ครอบครัว หรือแม้แต่คนรักด้วย ดังนั้นถ้าเราใช้ Line ในการคุยงานด้วย ลองคิดดูว่า การแจ้งเตือนของ Line จะเป็นการรวมทั้งหมดทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน ทำให้คุณต้องคอยเช็คข้อความอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถแบ่งเวลาได้อย่างชัดเจน ว่านี่เป็นเวลางานที่เราจะโฟกัสเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวที่เราไว้คุยเรื่องส่วนตัวของเราเอง ถึงแม้จะสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ แต่ก็คงไม่สะดวก ถ้าวันที่เราหยุดพัก ต้องมานั้งปิดการแจ้งเตือนทุกๆ ครั้งเป็นแน่แท้ ดังนั้น ถ้าเราสามารถแยกโปรแกรมเพื่อไว้ใช้คุยงานโดยเฉพาะได้ มันจะดีกว่าแค่ไหนกัน

1. Combine work matters with personal matters.
    Of course, in addition to talking to work and Line, we also have to talk to friends, family or even lovers, so if we use Line to talk to work with, think about whether the notifications of the Line will include all personal and work matters. You have to keep checking your messages all the time. It's not clear whether this is work time when we only focus on work-related messages or is it private time when we talk about our own personal matters. Notifications can be set, but it would be inconvenient if the day we took a break, had to turn off notifications every time for sure, so if we were able to separate programs for use in specific conversations. How much better will it be?

2. ไฟล์มีอายุจำกัด
    แน่นอนว่า การทำงาน นอกจากแค่คุยกันผ่านข้อความหรือโทรคุยกันแล้ว ย่อมมีการส่งไฟล์เอกสาร หรือไฟล์ต่างๆ เพื่อไว้ใช้งานด้วย ซึ่งมันจะมีอายุแค่ 15 วันเท่านั้น ถ้าเราไม่โหลดไฟล์นั้นๆ เก็บไว้ ก็จะไม่สามารถนำไฟล์นั้นๆ มาใช้งานได้อีก นอกจากให้ผู้ส่ง ส่งไฟล์ให้ใหม่อีกครั้ง แต่ก็คงมิใช่เรื่องที่ดี ถ้าสมมุติไฟล์นั้นสำคัญ เป็นเอกสารจากลูกค้า ถ้าให้ลูกค้าส่งไฟล์เดิมให้ซ้ำๆ บ่อยๆ คงทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายเป็นแน่แท้ และถึงแม้เราจะโหลดไฟล์เก็บไว้ในเครื่องแล้วก็ตาม ถ้าเกิดมือถือ หรือไฟล์นั้น เกิดความเสียหาย สูญหาย ก็จะทำให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวไว้เช่นกัน

2. Files have a limited lifespan.
Of course, the work, in addition to just chatting via text or calling, will also have to send documents or files for use, which will only last 15 days if we do not load the files to keep them, will not be able to bring That file can be used again in addition to letting the sender send the file again, but it wouldn't be a good idea if the file was assumed to be an important document from the customer. If the customer sends the same file repeatedly, it will make the image of The company is indeed corrupted and even if we load the files stored in the device, if the mobile phone or the file is damaged, lost, it will cause such problems as well.

3. Line ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือใดๆ ทั้งสิ้น
    การที่ Line ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องใดๆ อาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาในการทำงาน แต่มันจะสะดวกแค่ไหน ถ้าเราสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการใช้งานเพิ่มเติมได้ด้วย เช่น การแก้ไขรูปหรือเอกสารแล้วส่งคืนกันไปมาได้ทันที การทำเอกสารร่วมกันเพื่อออกความคิดเห็นไปพร้อมกัน หรือแม้แต่การดึงไฟล์ที่ส่งกันไปมา เก็บไว้บน Cloud ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาโหลดลงเครื่อง มันจะช่วยเราประหยัดเวลาในการทำงานขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว

3. Line does not connect to any tools at all.
The line does not connect to any machine may be seen as not a problem in work. But how convenient would it be if we could use other tools to add more functionality, such as editing photos or documents and returning them instantly, collaborating documents for comments along the way? Retrieve the sent files to be stored on the Cloud immediately without having to waste time loading into the device, it will save us a lot of time in working.

4. การติดตามข้อมูล หรือการจัดการข้อมูลเป็นเรื่องที่ยาก
    การส่งข้อความแบบส่วนตัว อาจจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นมากนัก เพราะเราสามารถสอบถามติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราต้องการตามงานแบบกลุ่ม คงเป็นไปได้ยากขึ้นมากๆ นอกเสียจากเราจะสร้าง Group มาเฉพาะงานนั้นๆ แต่ก็ยิ่งทำให้เรามีกลุ่มงานมาขึ้นโดยใช่เหตุ ยิ้งถ้ากลุ่มนั้นๆ มีการพูดคุยกันตลอดเวลา หัวข้อที่เราต้องการติดตามข้อมูล ก็จะถูกดันขึ้นจนหายไป ทำให้หลายๆ ครั้ง ก็ทำให้หัวข้องานนั้นๆ ถูกลืมไปได้ นั้นทำให้เรายิ่งติดตามงานได้ยากขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วย

4. Data tracking or data management is difficult.
Sending a private message might not be a problem as we can keep track of information all the time, but if we want to follow a group job it will be much more difficult unless we create a group for that specific event. other But the more we have a group of work to come up by reason. If that group has to talk all the time, the topic that we want to track information will be pushed up until it disappears, causing many times to make that topic. Being forgotten makes it even more difficult to keep track of work.


    จากเหตุผลที่ได้กล่าวมานั้น เป็นแค่เหตุผลบางประการ ที่เรานำเสนอให้สมควรเลิกใช้ Line ในการทำงาน และในปัจจุบัน มีโปรแกรม Chat ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า Line อีกเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น Google Chat, Slack, Microsoft Teams ให้เลือกใช้ทั้งแบบฟรี และเสียเงินเพื่อประสิทธิ์ภาพการทำงานที่มากขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นนั้น Line ไม่มี!!

From the reasons mentioned above are just some of the reasons that we propose to stop using Line to work and nowadays there are many Chat programs that are more effective than Line, whether it is Google Chat, Slack, Microsoft Teams is available in both free and paid versions for greater productivity that the things that help us work better that Line doesn't have!!

** หมายเหตุ : ตอนนี้ถึงจะมี Line Works แล้วก็ตาม แต่ ณ. ปัจจุบัน ยังไม่สนับสนุนภาษาไทย และก็ถือเป็นโปรแกรมที่ได้แยกการทำงานกับ Line ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเมื่อ Line Works สนับสนุนการใช้งานในประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบ เราจะมาทำการรีวิวให้ทราบอย่างละเอียดแน่นอน

Stop Working on Line
Annop Chaisomboun October 25, 2022
Share this post
Tag
#bUSINESS CONSULT
Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment

การเลือกระบบสารสนเทศที่มีความเหมาะสมสำหรับภาคธุรกิจด้วยวิธีการ Analytic Hierarchy Process (AHP)
ตอนที่ 1