Is Internal Communication Important For Your Business?

การสื่อสารภายในสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่?

    Businesses have always focused on getting consumer communications, but you should remember that your employees are your most important customers. So if you interact effectively with your workers, you will be able to communicate effectively with your consumers.

    ธุรกิจต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เสมอ แต่คุณควรจำไว้ว่าพนักงานของคุณคือลูกค้าที่สำคัญที่สุดของคุณ ดังนั้นหากคุณโต้ตอบกับพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 - Increases Employees' Motivation, Engagement, And Productivity

One of your internal communications plan aims should be to initiate two-way communication. It differentiates ineffective top-down messaging (like mass emails that go unread) and meaningful, interactive interactions that encourage participation.

So, choose the right tool or channel and concentrate on internal communications. Begin meaningful exchanges with your company's leaders, partners, and employees. Encourage your employees to share their thoughts and ideas with you.

This will make them feel respected and heard. It will motivate your employees to engage in conversations and work hard. There's no need for lengthy meetings that waste time.

1 - เพิ่มแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และผลิตภาพของพนักงาน

เป้าหมายแผนการสื่อสารภายในประการหนึ่งของคุณคือการเริ่มต้นการสื่อสารแบบสองทาง มันแยกความแตกต่างของการส่งข้อความจากบนลงล่างที่ไม่ได้ผล (เช่นอีเมลจำนวนมากที่ยังไม่ได้อ่าน) และการโต้ตอบแบบโต้ตอบที่มีความหมายซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ดังนั้น เลือกเครื่องมือหรือช่องทางที่เหมาะสมและมุ่งเน้นที่การสื่อสารภายใน เริ่มการแลกเปลี่ยนที่มีความหมายกับผู้นำ หุ้นส่วน และพนักงานของบริษัทของคุณ ส่งเสริมให้พนักงานของคุณแบ่งปันความคิดและความคิดกับคุณ

สิ่งนี้จะทำให้พวกเขารู้สึกเคารพและได้ยิน มันจะกระตุ้นให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมในการสนทนาและทำงานหนัก ไม่จำเป็นต้องมีการประชุมที่ยาวนานและเสียเวลา

2 - Encourages Information Flow

Another advantage of internal communication is that it provides the right message to the right individuals. Because of advanced technology, we all interact at some point throughout the day, especially at the workplace.

An internal company blog is accessible to a large number of workers. Through the internal blog, employees can keep up-to-date with relevant information. Efficient internal communication also prevents employees from becoming overburdened with information. It saves time spent sending and checking emails, texts, and comments.

2 - ส่งเสริมการไหลของข้อมูล

ข้อดีอีกประการของการสื่อสารภายในคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่บุคคลที่เหมาะสม เนื่องจากเทคโนโลยีขั้นสูง เราทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันในบางจุดตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในที่ทำงาน

บล็อกภายในของบริษัทสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนมาก พนักงานสามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ผ่านบล็อกภายใน การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพยังช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานมีข้อมูลมากเกินไป ช่วยประหยัดเวลาในการส่งและตรวจสอบอีเมล ข้อความ และความคิดเห็น3 - Transparency Improvement

Strong internal communication in a business promotes a rumor-free working atmosphere. Most significantly, the information presented is open and unguarded. As a result, all employees receive the same and accurate information.

It increases employee awareness of facts and reduces the risk of confusing interpersonal communication. This improves transparency, respect, and trust between staff and management.

3 - การปรับปรุงความโปร่งใส

การสื่อสารภายในที่แข็งแกร่งในธุรกิจส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ปราศจากข่าวลือ ที่สำคัญที่สุด ข้อมูลที่นำเสนอนั้นเปิดกว้างและไม่ระมัดระวัง ส่งผลให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลที่เหมือนกันและถูกต้อง

ช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงข้อเท็จจริงของพนักงานและลดความเสี่ยงของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ทำให้เกิดความสับสน สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความโปร่งใส ความเคารพ และความไว้วางใจระหว่างพนักงานและผู้บริหาร4 - Enhancement of Employee Experience

Internal communication can help business organizations boost employee satisfaction. Working for an organization that values its employees gives out a positive message. It helps retain employees.

You can use internal communication to let your employees know about company events. For example, to improve your employee experience, you can provide them complimentary food, drinks, and cab service if they work late at night. You can also give them membership in a sports club to show them how much you care about them.

4 - การเพิ่มพูนประสบการณ์ของพนักงาน

การสื่อสารภายในสามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานได้ การทำงานในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานคือการส่งข้อความเชิงบวก ช่วยรักษาพนักงาน

คุณสามารถใช้การสื่อสารภายในเพื่อให้พนักงานของคุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ตัวอย่างเช่น เพื่อ ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานคุณสามารถจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม และบริการรถแท็กซี่ฟรีให้พวกเขาได้หากพวกเขาทำงานดึกดื่น คุณยังสามารถให้พวกเขาเป็นสมาชิกในสปอร์ตคลับเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณห่วงใยพวกเขามากแค่ไหน

5 - Conflict Reduction

In the workplace, disagreement is unavoidable. Disputes may frequently arise due to confrontations of ideas, miscommunication, or a lack of acknowledgment.

People can easily overcome these conflicts if they communicate well. However, to make this happen, a business organization must intentionally establish a culture of tolerance, respect, receptivity, diversity, and quick resolution of issues.

Each of us has a different perspective on the world. Our experiences, beliefs, diversity, cultural norms, and values influence our point of view. Understanding these aspects and letting everyone express their opinions and discuss their concerns can settle workplace disagreements.

5 -การลดความขัดแย้ง

ในที่ทำงาน ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากการเผชิญหน้าของความคิด การสื่อสารที่ผิดพลาด หรือการขาดการยอมรับ

ผู้คนสามารถเอาชนะความขัดแย้งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายหากพวกเขาสื่อสารกันได้ ดี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น องค์กรธุรกิจต้องจงใจสร้างวัฒนธรรมของความอดทน ความเคารพ การเปิดกว้าง ความหลากหลาย และการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

เราแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโลก ประสบการณ์ ความเชื่อ ความหลากหลาย บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม และค่านิยมของเรามีอิทธิพลต่อมุมมองของเรา การทำความเข้าใจในแง่มุมเหล่านี้และการให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและอภิปรายข้อกังวลของพวกเขาสามารถยุติความขัดแย้งในที่ทำงานได้


Conclusion

It is common for businesses to entirely neglect internal communications. Because they focus on external communication and engagement only. Your clients are important to your company's success, but no organization should underestimate the importance of internal communications.

Once again, using a modern and easy-to-use internal communication tool can significantly help achieve all these goals and amplify the effectiveness of internal communication in your organization.

บทสรุป

เป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจจะละเลยการสื่อสารภายในโดยสิ้นเชิง เพราะพวกเขาเน้นการสื่อสารภายนอกและการมีส่วนร่วมเท่านั้น ลูกค้าของคุณมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทของคุณ แต่ไม่มีองค์กรใดควรประเมินความสำคัญของการสื่อสารภายในต่ำไป

เป็นอีกครั้งที่การใช้เครื่องมือสื่อสารภายใน ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างมากและขยายประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กรของคุณ

Is Internal Communication Important For Your Business?
Nancy Meals September 24, 2022
Share this post
Tag
bUSINESS CONSULT
PLM

Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)
Sustainability Business