How to วางกลยุทธ์ธุรกิจตาม Product Life Cycle (PLC)

วิธีการปรับตัวของธุรกิจตามสถานการณ์ต่างๆ

How to วางกลยุทธ์ธุรกิจตาม Product Life Cycle (PLC)

            เรื่องของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกท่านอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ตามวงจรชีวิตของมนุษย์ แต่ในทางของธุรกิจแล้ว ไม่มีใครอยากให้ธุรกิจของตนเองตายและหายไปจากตลาด ซึ่งความท้ายทายคือ องค์กรจะมีการปรับตัวอย่างไร ในเมื่อเทคโนโลยี บริบทของสังคม หรือแม้แต่ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการทำธุรกิจจะมี ก็มีวงจรชีวิต คล้ายๆกับวงจรชีวิตของมนุษย์ เพียงเปลี่ยนจาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็น ช่วงแนะนำ (Introduction) ช่วงเติบโต (Growth) ช่วงเติบโตเต็มที่หรือจุดสูงสุด (Maturity) และช่วงถดถอย (Decline) โดยเราเรียก สิ่งนี้ว่า Product Life Cycle (PLC) หรือ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

    แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ในช่วงวงจรต่างๆและสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์ หรือควรปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง วันนี้ทาง Cybernetics+ จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับ Product Life Cycle ของผลิตภัณฑ์

    ช่วงแรก คือช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์ (Introduction)
    เมื่อสินค้าและบริการถูกพัมนาขึ้นมาโดยมีความพร้อมในการที่จะสามารถนำสินค้าและบริการนั้นออกสู่ตลาด องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนด้านต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยในช่างถือถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นช่วงที่สร้างกำไรให้กับกิจการมากนักเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด จึงต้องมีการแนะนำสินค้าและสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภคให้ได้เสียก่อน
    โดยกลยุทธ์ที่มีการใช้ในช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะเป็นกลยุทธ์ที่สร้างการรับรู้แก่ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การเน้นการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดนจะให้ข้อมูลสินค้าผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ หรือแม้แต่การตั้งราคา กรณีที่สินค้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี ราคาสินค้าอาจเป็นราคาสูงเพื่อสร้าง Position ของแบรนดืให้โดดเด่นกว่าท้องตลาดเช่น Apple เป็นต้น

    ช่วงที่ 2 ช่วงเติบโต (Growth)
    เป็นช่วงนี้สินค้าหรือบริการที่บริษัทสร้างขึ้นเริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดและและเป็นช่วงที่มีทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เข้ามา โดยถือได้ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่สินค้าหรือบริการได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง สามารถสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่องให้กับกิจการได้ โดยในช่วงนี้คู่แข่งอาจจะเริ่มมองเห็นโอกาสในธุรกิจ และเข้ามาแข่งขันเพื่อแย่งชินส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการ
ดังนั้นกลยุทธ์ที่องค์กรควรใช้ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กลยุทธ์ด้านการตลาด การรีวิวสินค้า เพื่อสร้างการจดจำให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อรักษา Market Share ในตลาดไว้ หรือกิจการต้องสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขั้น โดยการหาPosition ของธุรกิจให้ชัดเจน ว่ามาสารถตอบดจทยืลูกค้าในแง่มุมใดได้บ้าง ทั้งนี้ ต้องต้องมีความพิเศษที่คู่แข่งไม่สามารถทำได้และเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เช่น Airbnb เป็นระบบการจองห้องพักในประเทศต่างๆ ผ่านโลกออนไลน์ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถสัมผัสกับวิถีชุมชนได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ให้เช่าก็สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

    ช่วงที่ 3 ช่วงเติบโตเต็มที่หรือจุดอิ่มตัว (Maturity)
    ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยอดขายของสินค้าหรือบริการจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ หรือชะลอตัว ซึ่งจะเริ่มลดลงในอนาคต สาเหตุอันเนื่องมาจาก คู่แข่งในท้องตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นกลยุทธ์ที่กิจการควรใช้ในช่วงเติบโตเต็มที่ คือการพัมนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น เช่นการอัพเดตฟังก์ชันการใช้งาน การออกผลิตเสริมที่ใช้ควบคู่กัน หรือเป็นการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น ยาสระผมสมุนไพร จุดเด่นคือช่วยในเรื่องของการถนอมเส้นผม และเร่งการงอกใหม่ของเส้นผม โดยลูกค้าเดิมเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการแชมพูบำรุงเส้นผมให้เงางาม หลังจากที่ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่วงอิ่มตัว บริษัทมีการหากลุ่มลูกค้าใหม่และชูจุดเด่นในเรื่องของแชมพูปลูกผมเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายเพศชายที่มีปัญหาผมบาง โดยมีการปรับ Packaging ใหม่ แต่ยังคงใช้สูตรเดิม 

    ช่วงสุดท้าย ช่วงถดถอย (Decline)
    เชื่อว่าทุกธุรกิจคงไม่อยากให้มาถึงในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าองคืกรจะพยายามรักษาการเติบดตของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในช่วง อิ่มตัวให้ได้นานที่สุด แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจเริ่มเข้าสู่ช่วงถดถอย สังเกตุได้จากยอดขายที่จะลดลงอย่างมากและลดลงต่อเนื่อง บริษัทเริ่มเสีย Market Share ไปให้คู่แข่งมากขึ้น

    ดังนั้นกลยุทธ์ที่องค์กรควรใช้ในช่วงที่ธุรกิจเข้าสู่ช่วงถดถอย ควรเป็นการเร่งระบายสินค้าที่มีอยู่ โดยการจัดโปรโมชั่นเพื่อจูงใจลูกค้าที่ยังจงรักภักดีการแบรนด์อยู่ ทั้งนี้ยังรวมถึงการลดราคาของสินค้าด้วย

    เป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากที่อ่านบทความนี้จบ หลายๆองค์กรคงต้องกลับมามองแล้วว่าตอนนี้ ธุรกิจอยู่ในระดับใดแล้ว ทั้งนี้บางกิจการก็สามารถอยู่ในตลาดได้ในระยะยาว หรือบางธุรกิจก็เข้ามาสู่ในช่วงแนะนำและหายไปจากตลาดเลยก็มี จะเห็นได้ว่าการวางกลยุทธ์มีส่วนสำคัญมากๆในการดำเนินธุรกิจ โดยทาง Cybernetics+ เอง มีผู้เชี่ยวชาญในด้าน Business Consult คอยให้บริการ ถ้าหากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Cybernetics+

How to วางกลยุทธ์ธุรกิจตาม Product Life Cycle (PLC)
Kamonkaeo Srinuan January 25, 2023
Share this post
Tag
bUSINESS CONSULT
PLM

Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment

การเก็บ Requirement สำหรับการติดตั้ง ERP ให้บริษัท
จะวางแผนการเก็บ Requirement ควรเตรียมอะไรบ้างนะ?